צור קשר

מכון ירושלים לחקר שווקים(JIMS)
כובשי קטמון 10\9
ירושלים, ישראל
מייל : contact@jims-israel.org
טלפון: 972-2579-8478
שם מייל נושא הודעה