אודות

מכון ירושלים לחקר שווקים (JIMS) הוא מכון עצמאי ללא מטרות רווח שמטרתו לעודד קדמה חברתית בישראל באמצעות חופש כלכלי וחופש הפרט.

מכון JIMS נוסד ב2003, ע”י רוברט סאור וקורין פטרינטי סאור,והפך במהירות לאחת המכונים מובלים בתחום בישראל.JIMS מפרסם באופן קבוע מסמכי מדיניות כלכלית ומאמרי מערכת,מנהל סקר דעות ייוחדי בשם "המחקר הישראלי לדעות דינמיות"(IPSOD)ומוביל מספר פרויקטים חינוכיים חדשניים.

מדוע JIMS ?

 • ישראלים משלמים בממוצע 58% מהמשכורת השנתית שלהם למיסים.
 • מהמשק הישראלי נשלט על ידי הממשלה 51%.
 • ישראלים משלמים בן 30-50% יותר על מוצרים בסיסיים מאשר האזרחים ממדינות הOECD בגלל חוסר תחרות בשוק.
 • לעסקים קטנים ובינוניים גישה מוגבלת לאשראי בגלל חוסר התחרות בשוק הכספי המקומי.
 • ההוצאה לתלמיד בישראל גבוהה ב-23% מבמדינות OECD.על אף זאת הישגי התלמידים בנפילה.
 • רבע מתקציב המדינה מופנה לרווחה,ואף על פי כן,העוני בישראל במגמת עליה.
 • שחיתות וחוסר יעילות בעבודת הממשלה מעכבים צמיחה כלכלית והתקדמות חברתית.
Pro-market economic reforms, תחרות גדולה יותר, ממשלה מוגבלת ו- נטל מס נמוך יותר יעלה את רמת חיים של כל הישראלים!

מטרות המכון:

 • רפורמה במערכת המס לעידוד חיסכון ויעילות מוגברת.
 • הפרטת חברות ממשלתיות להפחתת הוצאות הממשלה.
 • ביטול מונופולים ציבוריים ופרטיים להורדת המחירים לצרכנים.
 • ליברליזציה במגזר הפיננסי שתאפשר למוסדות בינלאומיים להתחרות בחמש הקבוצות הבנקאיות המקומיות.
 • קידום השימוש במטבעות דיגיטליים ועידוד חידושים טכנולוגיים במערכות התשלומים ובמדניות מוניטארית.
 • הרחבת יכולת הבחירה בקביעות בית הספר ועיצוב תכניות הלימודים.
 • קידום תוכניות "מרווחה לעבודה" ומס הכנסה שלילי על מנת לשבור את מעגל העוני.
הפוטנציאל הכלכלי המלא של ישראל יכול להתממש רק באווירה של חופש, תחרות ויזמות פרטיות.